Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kasa, Maridalen

Kasa, Maridalen

9.Kasa.Maridalen2016.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: Omkring 150 m².
Største dybde:  1,5 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: God.
Gjennomstrømning: Stor.
Vegetasjon: 40 % av bunnen.
Omgivelser: Skog ved jordbrukslandskap.
Beliggenhet: Overgang mellom skog og jorde. Delvis lysåpen.
Moh.: 150.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: God. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Gytingen omtrent fire døgn siden. Ingen voksne individer. 6090 eggklaser.
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.22.7"N 10°46'25.0"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 22.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 64/4.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

9.Kasa.Maridalen2016.Egg.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv