naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kruttverket II

Kruttverket II

14.Kruttverket II.Maridalen2016.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Pytt.
Areal: Omkring 5 m².
Største dybde:  0,4 m.
Gj.snitt dybde: 0,2 m.
Tilstand: Dårlig.
Gjennomstrømning: Ingen.
Vegetasjon: > 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Glissen skog. Delvis skyggefullt.
Moh.: 230.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Dårlig. Bestanden får 1 av 10 poeng. Eggene lå delvis på land. Pytten er vannfylt kun om våren og på regnfulle sommere. 
Ingen voksne individer. 9 eggklaser.
Fisk: Ingen.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 60° 01'.17.4"N 10°47'57.2"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 22.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 66/13.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

14.Kruttverket II.Maridalen2016.Egg.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank