naturarv.no

Hjem >  Fridtjof Nansens ukjente arbeid

Fridtjof Nansens ukjente arbeid

Nansen begynte sin karriere som zoolog. Hva som er mindre kjent er at han oppdaget og beskrev to arter nye for vitenskapen. Dette var myzostomer (leddormer). Hans forskning på myzostomer viste seg å være et viktig ledd i forståelsen av hvordan nervecellene hos dyr er bygget opp.

dot


blank