Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking

Overvåking av amfibielokaliteter

I alt 57 dammer er overvåket i Oslo. Undersøkelsene viser at det står godt til med hoveddelen av dammene. Alle de 5 amfibieartene som lever i hovedstaden har gode bestander. Under følger oversikt over de enkelte dammene med bilder og tilstandsbedømmelse.

Her finner du et klikkbart kart der du kan se de forskjellige amfibiedammene i Oslo, og gå direkte til infomasjon om de enkelte dammene.

Klikkbart kart
PaddeFroskeegg
Bekk ved Årvollåsen

dot
Bekkesig ved Årvollåsen II

Bekkesig ved Årvollåsen

dot
Dam ved Kolås

Karusputten

dot
Setertjern

Nordputten

dot
Mellomputten

Kapteinsputten

dot
Langevann

Myr V for Langevann

dot
Tre pytter ved Kringla

Kringla

dot
Ullevålseter, gårdsdam

Dam SØ for Ullevålseter

dot
Vannsig til Store Åklungen

Sump ved Store Åklungen

dot
Store Åklungen

Taraldrudtjern, Nordmarka

dot
Pytt ved Isdammen, Årvollåsen, Lillomarka

Merraputten, Nordmarka

dot
Tjern II NVV for Høgåsen

Tjern I NNV for Høgåsen

dot
Lille Åklungen, Nordmarka

Øvre Blanksjø, Nordmarka

dot
Nedre Blanksjø, Nordmarka

Myr syd for Nedre Blanksjø, Nordmarka

dot
Vegkant ved Blanksjøbekken, Nordmarka

Sognsvann, Nordmarka

dot
Tjern øst for Svartkulp, Nordmarka

Grinda II, Nordmarka

dot
Grinda I, Nordmarka

Stålputtveien 35, Movatn, Maridalen

dot
Stålputtvein 10, Movatn, Maridalen

Torbjørntjern, Movatn, Maridalen

dot
Sandberget, Maridalen

Pytt på jorde ved Dausjøelvoset

dot
Dreneringsgrøft ved Dausjøoset

Dausjøelvoset

dot
Vannsig på Brenners

Pytt på Nordby

dot
Pytt ved Brenners

Pytt på Nes

dot
Skogsdam på Nes

Nesbekken

dot
Skarselva

Skar leir II

dot
Skar leir

Hauger

dot
Kruttverket IV

Kruttverket III

dot
Kruttverket II

Kruttverket I

dot
Beverdam i Skarbekken

Flommark ved Skarsbekken

dot
Skarsbekken, Maridalen

Kasa, Maridalen

dot
Ødegården, Maridalen

Lautabekkens os, Maridalen

dot
Nedre Kirkeby, Maridalen


Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv