Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Munkerudstunet

Munkerudstunet

Munkerudstunet-dam.jpg
Dato: 13.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 100 m².
Største dybde: 100 cm.
Gj.snitt dybde: 50 cm.
Tilstand, dam: Stabil.
Vegetasjon: 10 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Ustabil. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Omtrent 35  eggklaser. Ingen voksne individer.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 13.4.2014 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Villahage.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 13.4.2014.
Kommentar til overvåking: Eggene var et til to døgn gamle.
Eier: Privat.

Munkerudstunet-dam-med-egg.jpg
Dato: 13.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv