Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lok. 5, ved Hestejordene

Lok. 5, ved Hestejordene

Areal: 70m² (8x9 m).
Største dybde: 30-40 cm.
Gj.snitt dybde: 30 cm.
Beskrivelse: Nordøstre myr-/skogsdam i bekkedrag, omlag 100 m nordøst for forrige lok. Ligger middels skyggefullt til. Mange små rumpetroll funnet 25. mai. 29. mai ble rumpetroll identifisert til vanlig frosk.
Amfibier: Buttsnutet frosk (vanlig frosk).
Beliggenhet: Solrik til i åpent lende.
Høyde: Ca. 226 moh.
GPS-koordinater: 0602675-6647639.
Tilstand: Vannet er svakt surt (pH 5,9), noe brunfarget (fargetall 60) og ionefattig (26 μS/cm).
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leig Åges Stand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Boligstrøk.
Undersøkt: 21.5.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv