Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Skjøtselstiltak >  Kalktørreng, Tåsen
Skjøtselstiltak

Kalktørreng, Tåsen

Tåsen er et av tre naturlige levestedet for hvitmure. Hvitmure har sin nordligste utbredelse i Norge.

Geologi: Kambrosilursk bergart; fra ordovicium.
Naturtyper: Kalktørreng.
Planter: Ingen fullstendige opplysninger.
Rødlistearter: Hvitmure.
Ansvarsarter: Ingen.
Trussel: Gjengroing.
Restaureres: Et mål.
Kommune: Oslo.
Lengde- og breddegrader for restaurert område: 59° 59' 53.34'' N og 10° 44' 38. 90'' Ø.
Tåsen på Google Earth.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv