naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Skogsdam på Nes, Maridalen

Skogsdam på Nes, Maridalen

22. Skogsdam ved Nes. Maridalen.500.JPG
Dato: 21.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Bekk.
Areal: Omkring 200 m².
Største dybde:  1 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Ingen.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skog ved jorde.
Beliggenhet: Overgang mellom skog og dyrket mark. Lysåpen.
Moh.: 173.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. Ingen voksne individer. 70150 eggklaser for delt på to lokaliteter (1.: 70150 og 2.: 6).
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.03.7"N 10°46'41.2"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 21.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 70/2.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank