naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kasa, Maridalen

Kasa, Maridalen

9.Kasa.Maridalen2016.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: Omkring 150 m².
Største dybde:  1,5 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: God.
Gjennomstrømning: Stor.
Vegetasjon: 40 % av bunnen.
Omgivelser: Skog ved jordbrukslandskap.
Beliggenhet: Overgang mellom skog og jorde. Delvis lysåpen.
Moh.: 150.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: God. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Gytingen omtrent fire døgn siden. Ingen voksne individer. 6090 eggklaser.
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.22.7"N 10°46'25.0"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 22.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 64/4.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

9.Kasa.Maridalen2016.Egg.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank