naturarv.no

Hjem >  Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan er en erosjonsform av løsmasser som er meget sjelden i Nord-Europa. Naturformasjonene består nå av fem søyler hvorav de høyeste er rundt 6 m. Hver søyle består av en blanding av silt og leire med en stein på toppen.

Kvitskriuprestan er en erosjonsform av løsmasser som er meget sjelden i Nord-Europa. Naturformasjonene består nå av fem søyler hvorav de høyeste er rundt 6 m. Hver søyle består av en blanding av silt og leire med en stein på toppen.

Selve grunnlaget for naturformasjonen har sitt opphav i en bunnmorene avsatt i en kleiv under innlandsisen under siste istiden. Prosessen som utviklet Kvitskriuprestan, begynte da Uladalen ble isfritt for omkring 9000 år siden. Sammensetningene av massen er avgjørende. Den må bestå av en blanding av finmalt stein (silt og leire) som er fast sementert i tørr tilstand. I disse finstoffene må det ligge store overflatesteiner som skjermer underliggende finmasser fra å bli skyllet bort. Over tid vil omliggende masser forsvinne, mens steinen og massene rett under blir stående tilbake og rage over sine omgivelser.

Formasjonen oppstår når regnvann vasker bort morenemasse. Nedbøren må også være spesiell. Søylene skapes i nedbørsfattige områder, men når det først regner, må det være raske byger som ikke trenger dypt inn i massene og på den måten svekker dem.

Dannelsen av søyler er en pågående prosess der de oppstår, består og går til grunne i løpet av noen hundre år. Dagens høyeste søyler er omkring 200 år. Formasjonen er i stadig bevegelse der søylene trekker seg oppover lien etter hvert som nye søyler vaskes frem samtidig som gamle raser sammen.


dot


blank