Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Bulmeurt (Hyoscyamus niger): Lokalitet 4.2, Nakholmen

Bulmeurt (Hyoscyamus niger): Lokalitet 4.2, Nakholmen

Blomstrende individer:
2014: 7 (alle sterile).
2013: 16 (alle i blomst).
2012: 39 (21 i blomst og 18 sterile).
2011: Ca. 40 (ca. 20 i blomst og ca. 20 sterile).
2010: 6 (2 i blomst og 4 sterile).
2009: 40 i blomst.
2008: 10 i blomst.
Tilstand: Stabil. Plantene er her i god kondisjon. Høyden på blomstrende individer var i 2013 fra 10 til 80 cm høye, 2011-2012 fra 5 til 50 cm og i 2010 fra 20 til 50 cm. Vegeterende individer er normalt mindre en blomstrende, men enkelte av dem har rosetter på omtrent 20 cm i tverrsnitt.
Areal: 80 m².
Miljø: Strand. Bulmeurt står sammen med: Euphorbia palustris, Calystegia sepium, Potentilla anserina, Sarotamnus scoparium, Verbascum sp. Sedum spurium, Rumex crispus, Silene latifolia ssp. alba (?), Silene uniflora, Atriplex litoralis og Chenopodium album.
GPS-koordinater: 59°53'23.36"N 10°41'34.12"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Første gang sett: 2008.
Overvåkningsdato: 22.6.2009, 22.6.2010, 18.6.2011, 12.7.2012, 1.7.2013 og 18.6.2014.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Staten.


Bulmeurt (Hyoscyamus niger) på Nakholmen. Fotografert 22.6.2009. Foto: Roman Gramsz.


Lokaliteten fotografert 22.6.2009. Foto: Roman Gramsz.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv