naturarv.no

Hjem >  Bøyabreen

Bøyabreen

Bøyabreen er en av 28 brearmer som utløper fra Jostedals-breen. Breen er en del av Jostedalsbreen nasjonalpark på 1315 km² som ble opprettet i 1991.

Jostedalsbreen er den største jøklen på det europeiske fastlandet. Breen er en platåbre med mange brearmer som renner ned i dalene. Nasjonalparken har stor spennvidde i naturtyper fra frodig edelløvskog i lavlandet til jøkler i høyfjellet. Foruten Bøyabreen er Briksdalsbreen og Nigardsbreen blandt de best kjente brearmene.

Selve Jostedalsbreen er på 480 km² og flere steder synes brekanten opp i fjellet. Jostedalsbreen strekker seg over et stort platå i over 1600 moh. Høyeste punkt er Høgste Breakulen 1952 moh. De største brearmene, som Bøyabreen er en del av, renner ned i lavlandet slik at Jostedalsbreen kommer ned mot omkring 300 moh.


Bøyebreen ligger i Fjærland i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane.

Jøklene i Norge er et forholdsvis nytt fenomen. Under varmetiden for 5000 til 7000 år siden forsvant alle restene av iskappen som dekket landet under istiden. Da klimaet ble kjørligere oppsto jøklene på nytt og de begynte å vokse. Opp gjennom de siste århundrene foreligger det dokumentasjon på hvordan jøklene vekselvis har vokst og trukket seg tilbake.


Bøyabreens utbredelse omkring 1880-90.


Briksdalsbreen; en av de store kjente brearmene ved siden av Bøyabreen.


dot


blank