Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  11 utgåtte lokaliteter

11 utgåtte lokaliteter

Tilsynelatende har 12 amfibielokaliteter forsvunnet. Kvaliteten på dammen de er borte fra er av ulik kvalitet. Enkelte er gode, andre er dårlige eller borte. Overvåkningen avdekket 2 utslettete dammer, 1 tørrlagt og 4 under gjengroing.

Stubberudmyra ved Furuset stadion var en god gytedam for vanlig frosk. Alnadammen er nærmeste dam og Oslo byggesones beste froskedam. Disse to dammen har fått utvikle seg helt ulikt. Førstnevnte uten skjøtsel og sistnevnte med. Dato: 19.04.07. Foto: Torbjørn Røberg.

Liten salamander

1. Lutvannsleiren. Utslettet. 2007.
2. Furuset stadion, Stubberudmyra. Under gjengroing. 2007.

Spissnutet frosk

3. Øvre Gjersrud. Under gjengroing. 2006.

Vanlig frosk

4. Furuset stadion, Stubberudmyra. Under gjengroing. 2007.
5. Ullveien 2. Under gjengroing. 2006.
6. Huldreveien 14. Utslettet. 2006.
7. Thorleif Haugsvei 6, dam. 2006. God tilstand. 2006.
8. Thorleif Haugsvei 6, bekk. Under gjengroing. 2006.
9. Øvre Gjersrud. Under gjengroing. 2006.

Padde

10.Voksenkollveien 19. Tørrlagt. 2006.
11.Dr. Holmsvei 15. God tilstand. 2006.

I tillegg var en tidligere dokumentert funntom dam Lysebudammen blitt fjernet og erstattet med en ny dam.

Fotografert 10.05.06.
Huldreveien 6 er utbygget. Foto: Torbjørn Røberg.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv