Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Frøbankprosjektet > Frøbankprosjektet: Eseltistel

Frøbankprosjektet: Eseltistel

Latinsk navn: Onopordum acanthium.
Rødlistestatus: Direkte truet.
Lokalitet: Frømateriale hentet fra Hvaler, Østfold.
Beskrivelse: 5,5 mm lange, eggformete, ruglete overflate, lys- og mørkbrun farge. Lysbrune frø er spettet med mørkbrune striper.
År: Frø innsamlet i 2004.
Beholdning: 2005/6: 500 frø.
Resultat: I 2004 ble 20 frø sådd i Norsk Naturarvs urtehage. Spiringsevnen var 100 %. Seks planter ble valgt ut resten ble luket bort.
Tiltak:

Gjenoppbygging av esteltistel

Fra venstre til høyre; hvitmure, bulmeurt, lakrismjelt, eseltistel og ertevikke.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv