Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Insekter > Mosdyr

Mosdyr

Mosdyr er kolonidannende dyr. De omgir seg med et ytre skjelett og fanger maten med tentakler. Hver individe er rundt 1 mm og sammen skaper de flere cm lange kolonier. De oppsto i havet ordovicium (510-440 millioner år siden) og det er fossiler av disse som kan finnes i kambrosilurske bergarter. Mosdyrene lever forsatt og har forandret seg svært lite i form og størrelse.
Foto: Norsk Naturarv

Mosdyr kan likne på koraller, men har nærmere slektskap med armføttinger (brachiopoder) som de her er avbildet med. Størrelse: 1:1. Bilde fra Asker, Akershus.

Foto: Norsk Naturarv

Mosdyr omgitt av brachiopoder. Størrelse: 2:1. Bilde fra Ringerike, Buskerud.

Foto: Norsk Naturarv

Mosdyr omgitt av brachiopoder. Størrelse: 2:1. Bilde fra Ringerike, Buskerud.

Foto: Norsk Naturarv

Mosdyr. Størrelse: 1:1. Bilde fra Hurum, Buskerud.

Foto: Norsk Naturarv. Dato: 13.02.06

Sammling av strandrullete mosdyr. Størrelse: 1:4. Bilde fra Hurum, Buskerud.

Tropiske korallrev var leveområdet for mosdyrene. Miljøet de levde i liknet mye på Great Barrier Reef i Australia som bildet er fra.

Foto: Norsk Naturarv

Omgivelsene der mosdyr sees i dag har endret seg vesentlig siden den gangen de levde. Bildet viser funnsted for mosdyr i Ringerike, Buskerud.

Lenker
Naturhistorisk museum: Faktasider om mosdyr (bryozoer)


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv