naturarv.no

Hjem > Norsk Naturarv > Oppdrag

Oppdrag

For å forvalte naturarven må det arbeides praktisk. I den anledningen overvåker, rehabiliterer og restaurerer Norsk Naturarv arter og naturtyper.

2005

Oslo kommune, restaurering og rehabilitering av truete arter og naturtyper.
Statsbygg, rehabilitering av tørrenger på Fornebu.

2004

Oslo kommune, restaurering av planten hvitmure.
Statsbygg, rehabilitering av tørrenger på Fornebu.
Østensjøvannets Venner, restaurering av slåtteeng.


dot


blank