naturarv.no

Hjem > Norsk Naturarv > Visjon

Visjon

Norsk Naturarv skal gi kunnskap, forståelse og interesse for norsk natur og naturvitenskap, og arbeide praktisk med å bevare og rehabilitere truete arter og naturtyper.

Klokkevintergrønn (Pyrola media). Foto: Tor Øystein Olsen

 

 

 

 

 

 

 


Oslos største froskedam i byggesonen ligner i Alnaparken og teller omkring 100 frosk. Dato: 19.04.07. Foto: Torbjørn Røberg.


dot


blank