Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dausjøelvoset

Dausjøelvoset

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Beverkanal ved elvekant.
Areal: Omkring 5 m².
Største dybde:  0,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,3 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skogkledd elv i jordbruksområde.
Beliggenhet: Elvekant. Lysåpent.
Moh.: 149.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: God. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. Ingen voksne individer. 3545 eggklaser i en hop.
Fisk: Ingen i kanalen, men i elva.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 59° 59'.42.4"N 10°47'28.5"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 25.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 71/4.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv