Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dam øst for Svartorsætra

Dam øst for Svartorsætra

Dam øst for Svartor


Foto: Norsk Naturarv. Foto: 8.6.2007.

Areal: Ca 500 m².
Største dybde: Ca 4 m.
Gj.snitt dybde: Ca 1,5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Gressvekster dekker 90 % av dammen.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: Ustabil. En salamandere ble sett.
Tilstand, padde: Ukjent. En padde ble sett.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2007.
Omgivelser: Skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 8.6.2007.
 


Foto: Norsk Naturarv. Foto: 8.6.2007.


Liten salamander, hann. Foto: Norsk Naturarv. Foto: 8.6.2007.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv