Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Bulmeurt: Lokalitet 3.1, Lindøya

Bulmeurt: Lokalitet 3.1, Lindøya

Individer:
2011-2014: Lokalitet ikke undersøkt.
2009-2010: 0.
2008: 4 blomstrende.
Tilstand: Ustabil.
Areal: 50 m2.
Miljø: Strand. Under hus nr. 207. Bulmeurt står sammen med: Euphorbia palustris, Cynoglossum officinale, Allium schoenoprasum (?), Rumex crispus, Silene latifolia ssp. alba(?), Silene uniflora, Atriplex litoralis, Chenopodium album og Pastinaca sativa.
Første gang sett: 2008.
Overvåkningsdato: 9.7.2009 og 22.6.2010.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Staten.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv