Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Arter i tall

Arter i tall

Flercellete dyr er systematiser i rekker. Inndelingen er foretatt etter kroppens symmetri og ledd.
Rekke % Antall arter Arter i Norge Opphav Fossile arter
Hvirveldyr 453.000183
Leddyr801.113.00015.000Kambrium
Rundormer222.000
Flatormer1,920.000
Leddormer112.000
Taglormer0,03320
Slimmakk0,11200
Pigghuder0,56000Kambrium13.000
Nesledyr0,910.000300Prekambrium
Armføttinger0,01260Kambrium30.000
Mosdyr0,15000180Ordovicium15.000
Hjuldyr0,22000
Bløtdyr560.000
Ribbemaneter0,01100Prekambrium
Polypper
Svamper0.910.000232Prekambrium

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv